Ułatwienia

Centrum Animacji Społecznej

Fundacja Centrum Animacji Społecznej prowadzi działalność charytatywną na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, seniorów oraz wszystkich innych osób i grup potrzebujących wsparcia oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2016 roku Fundacja zrealizowała swój pierwszy projekt - Pilotażowy Projekt Współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej działających na rzecz osób niepełnosprawnych w woj. Podkarpackim. Fundacja powstała jako efekt przeprowadzenia Kampanii "Kilometry Caritas", której celem było zebranie środków z przeznaczeniem na remont obiektu i pomieszczeń obecnie zarządzanych przez Fundację, zakup wyposażenia oraz wkład Fundacyjny. Fundacja jest głównym organizatorem Pikników Sportowo Integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i rodzin w Centrum Natura 2000 w partnerstwie z Gminami Kolbuszowa i Głogów Małopolski, a także charytatywnego półmaratonu „Biegam i Wspieram.

Cele Fundacji:
a) prowadzenie działań na rzecz integracji oraz wsparcia społeczności lokalnej;
b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
c) promocję zdrowego i aktywnego stylu życia;
d) aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, zagrożonych utratą pracy oraz z niskimi kwalifikacjami;
e) promowanie, wspieranie i rozwój ekonomii społecznej;
f) wspieranie rozwoju lokalnego oraz rozwoju kapitału społecznego,
g) promocję zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości, edukacji, kultury, ochrony środowiska i ekologii,
h) działalność na rzecz dzieci i młodzieży;
i) promowanie oraz wspieranie wolontariatu,
j) upowszechnianie i wspieranie działalności „Caritas Diecezji Rzeszowskiej” oraz współpraca z „Caritas Polska” i „Caritas Internationalis”.

Kontakt

Fundacja Centrum Animacji Społecznej,
36-105 Cmolas 273

Tel. 17 227 58 78
Tel. 17 710 39 93
Tel. 604 610 954
Tel. 733 571 287

e-mail: fundacjacas@wp.pl
https://www.facebook.com/fundacjacas

Galeria

team1
team2
team3
team4
team5
team6
team7
team8
Back to Top